Links
 
 ................................................................................................................................................... 
Grundejerforeningen Thorsager ligger i
Reerslev i Høje Taastrup Kommune i
Høje Taastrup Kommune, 2 km fra
Hedehusene
Reerslev ligger i et naturskønt område
i gåafstand til Hedeland, som er et  
15 km2 stort natur- og
fritidsområde med et stort
tilbud af aktiviteter.

I Reerslev er der en skole fra 0-6.klasse,
SFO, vuggestue og børnehave
 
 
 
Informationer fra bestyrelsen:
 
Generalforsamling onsdag den 8. marts i forsamlingshuset 
Indkaldelser bliver senere husstandsomdelt.
 
Eventuelle forslag lægges i næstformandens postkasse senest 1. februar - Jørgen Hansen, Thorsager 12D
 
 
 
 
 

I efteråret 2016 var der desværre nogle indbrud i grundejerforeningen, så vi skal opfordre alle til at holde ekstra øje med mistænkelige personer, som færdes i området.Leje af telt:
Henvendelse til John Nielsen, nr. 12G

Lejepris: kr. 400
Teltet måler 5 x 10 m
. ..................................................................................................................

OBS!
Elefanten er indtil videre lukket for alt leg på snabelen pga fare for brud. Der er sat skilte op på legepladsen.
 
Bestyrelsen:
Lene Talbo, nr. 26 E. Formand
Jørgen Hansen, nr 12D. Næstformand
Mie Sortkjær, nr. 20. Kasserer
Bettina Schultz, nr. 1.  Sekretær
John Nielsen, nr. 12G. Menigt medlem
-------------------------------
 
 
 
 
 
 
Rotter:
Vi skal henstille til, at man ikke kaster brød ud til
fuglene, da det tiltrækker rotter.
Vi skal ligeledes bede om, at man checker i brænde-
stabler, om der skulle være rotter
Hvis man opdager rotter inde på sin parcel,
bedes man kontakte kommunen samt give
bestyrelsen besked